TRIVSEL

Elevernes trivsel er et strategisk indsatsområde for Struer Statsgymnasium. Trivslen udgør grundlaget for et sundt og frugtbart læringsmiljø. Vi gennemfører løbende elevtrivselsmålinger, og der formuleres i pædagogisk råd, elevråd og ledelse opfølgningsplaner på hver undersøgelse. På baggrund af undersøgelsen i efteråret 2015 har vi bl.a. igangsat udvalgsarbejde omkring evaluering og feed back og iværksat indsats om elevernes brug af PC i undervisningen som læringsredskab i skoleåret 2016-17.

Resultaterne for de seneste års målinger kan ses her:

Elevtrivselsmålinger 2008 - 2010 - 2011 - 2013 - 2015

Et særligt strategisk indsatsområde inden for elevtrivsel er Struer Statsgymnasiums arbejde med at sikre at flest muligt elever med fagligheden på plads gennemfører deres uddannelse. Vores samlede indsats omkring fastholdelse kan du læse mere om i vores fastholdelsesstrategi .

 

Personaletrivsel

Personalepolitiske tiltag på SSG

SU drøfter fortløbende, dvs. ca. en gang om året, hvordan og hvor langt skolen skal og kan gå mht. personalepolitiske tiltag. De forskellige personalemæssige tiltag har forskellige formål,

o   dels er det formålet at fremme det kollegiale sociale samarbejde (og dermed også faglige)

o   dels er der et sundhedsfremmende formål.

De personalemæssige tiltag skal være med til at styrke SSG som en attraktiv arbejdsplads. Samtidig skal alle tiltag naturligvis både kunne forsvares og foregå inden for bevillingsmæssige regler og rammer.

Historik. I udviklingen af skolens personalepolitiske tiltag er det meget vigtigt at fastholde historikken på området. Dette giver et vist perspektiv på området personalepolitiske tiltag, og historikken kan bidrage til forståelsen for området, når der sker personudskiftninger i de forskellige organer, der drøfter og behandler de personalepolitiske tiltag. Herunder gives en historisk oversigt over de seneste års udvikling på området:

       Konkrete personalepolitiske tiltag                                                                    Status august 2018

       Instruktion i motionsrum.
      
Der udbydes instruktion i brug af maskiner.

Efterår 2018

Massageordning
SSG har aftale med Struer Fysioterapi om tilskud til fysioterapi for de ansatte.

 

Forår 2018

Skærmbrille
SSG har indgået skærmbrilleaftale med Dansk
Erhvervsoptik jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om skærmarbejde.

 

Efterår 2015

Opbygning af welness-rum med massagestole
samt selvbetjening for sundhedstjek

Et lokale over for skolens fitnessrum er indrettet til personalet med to pro-massagestole.
Endvidere indrettes i samme rum en selvbetjeningsmulighed for
opfølgning på sundhedstjek. Check selv følgende: blodtryk,
fedtprocent, BMI og vægt. Skemaer med vejledning fremlægges,
så alle kan klare sig selv.

 

Skoleåret 2013-14
foråret 2014

Sundhedstjek af hele skolens personale er gennemført i efteråret 2013

SSG tilbød og gennemførte sundhedstjek i forhold til KRAMS-faktorerne
(Kost – Rygning – Alkohol – Motion – Stress) for alle ansatte på
SSG. Skolen købte ydelsen hos et professionelt anerkendt firma
(Dansk Firmaidrætsforbund)

 

Skoleåret 2013-14
efteråret 2013

SSGs sundhedspakke indføres

Sundhedspakken er en række konkrete tilbud til skolens personale
og politikker inden for KRAMS-områderne (Kost – Rygning – Alkohol
– Motion – Stress)

 

Indføres fra august 2013

SSG sundhedscertificeres
Det forventes, at SSG som arbejdsplads bliver officielt
sundhedscertificeret (den 20.8.13)

 

August 2013

Skolen opretter et sundhedsudvalg med henblik at SSG
bliver sundhedscertificeret

Sundhedsudvalget arbejder målrettet med at etablere en
aktiv sundhedsfremmepolitik på SSG til gavn for hele
SSGs personale.
En række aktiviteter er i gangsat i løbet af 2012-13.

Fra august 2012

Gratis adgang til Folkeuniversitetet for SSG-ansatte
Til et udvalg af arrangementer under Holstebro Folkeuniversitet har
skolen indgået aftale om, at skolens personale kommer gratis ind.

Indført pr. august 2011

Personaleordning om adgang til brug af coach/psykolog.
Det er aftalt i SU, at skolens og kostskolen personale, der kan
føle behov for en eller flere samtaler med en coach eller
psykolog pga. årsager relateret til arbejdet, kan få disse
samtaler dækket af skolen.
Ordningen er på prøve, og det er aftalt, at følgende procedure
følges: a) Henvendelse skal ske til din TR på skolen eller
til en af skolens arbejdsmiljørepræsentanter b) TR/arbejdsmiljø-
repræsentanten vurderer i første omgang om og hvordan
sagen kan bringes videre til skolens ledelse, c) TR/arbejds-
miljørepræsentanten bringer sagen til ledelsen med en indstilling
om behov og dækning af samtaler med coach eller psykolog. d)
Skolens ledelse tager hurtigt stilling til beslutning i sagen.
Der er tavshedspligt i disse sager.

 

Indført skoleåret 2010-11

Frugtordning.
Tilbud om gratis frugtordning for skolens og kostskolens personale
på alm. skoledage. Skolens kantine/kostskolens køkken vil være
leverandør.

Indført
efterår 2009

Kaffe/te-ordning.
Tilbud om gratis kaffe- og te-ordning på alm. skoledage for
skolens og kostskolens personale.
Da man ikke kan sige, at en gratis kaffeordning er til fremme af
personalets sundhed, er det indbygget i forslaget, at der fx med
ordningen opfordres til at begrænse det personlige kaffeforbrug,
herunder at det er en god ide at drikke vand ind i mellem.

Indført
efterår 2009

Fitness i skolens nye fitnessrum.
Tilbud om brug af skolens fitnessfaciliteter
samt tilbud om introduktionsinstruktion i mindre
personalehold i ”Kom-godt-og-sikkert
-i-gang-med-fitness” ved en idrætslærer fra skolen.

Indført
efterår 2009

Ændring af kantinens sortiment

Skolens kantines sortiment ændres i en mere sundhedsfremmende
retning.

Indført
sommer

2009

Madordning.
Tilbud på lærerværelset om attraktiv frokostordning (buffet),
hvor lærerne betaler et beløb pr. dag for deltagelse.

Indført
forår 2009

Sundhedsfremmende initiativer.
Skolens sundhedsudvalg arbejder med forskellige
initiativer til sundhedsfremme for personale og
elever på SSG.

Udvalget holdt pause i

perioden 2009-12

 

 

 

25
maj
foto
Struer Statsgymnasium - STX HF IB HHX HTX EUD EUX 10.-klasse shared a photo.
23
maj
foto
Graduated!
23
maj
foto
Struer Statsgymnasium - STX HF IB HHX HTX EUD EUX 10.-klasse added 30 new photos — at Struer Statsgymnasium - STX HF IB HHX HTX EUD EUX 10.-klasse.
21
maj
foto
Har du en drøm om at arbejde i butik, på kontor eller indenfor handel? Så er der stadig ledige pladser på Struer Statsgymnasium!
Kontakt skolen for mere information
21
maj
foto
Eksamensstue

• Har du svært ved at forberede dig derhjemme?
• Bliver du distraheret af din familie eller din mobil?
• Vil du gerne forberede dig et hyggeligt sted?

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, så kig ind i Stuen og få noget moralsk opbakning af skolens vejledere og coaches.

Hvornår:
• Det finder sted mandag til fredag den 3/6-26/6 kl. 10-15

Sted:
• STUEN
20
maj
foto
Dagens glade IB-dimittender
20
maj
foto
Unge forfattere fra Struer udgiver hjemstavnslitteratur i samarbejde mellem gymnasium og kommune

Kulturklubben på Struer Statsgymnasium har med forfatter Marianne Jørgensen som inspirator skrevet og illustreret tekster om ungdomsliv i Struer Kommune. Det er blevet til antologien ”Struer Ungdoms Sløvsind”, som bliver udgivet i samarbejde med Struer Kommune den 24. maj kl. 19.30 under Teens Festival.

Eleverne i Kulturklubben på Struer Statsgymnasium har henover vinteren og foråret dyrket deres indre forfatterspire med ’hjemstavnslitteratur’ som ledetråd og bespænd. De har rodet hukommelsen igennem for erindringsbilleder fra Struer og omegn, de har skrevet og skrevet og mærket, at noget var godt nok til at beholde, mens andet måtte kasseres og skrives helt om. De har læst op for hinanden, de har finpudset og undervejs har de tænkt, om det hele nu gav mening at læse for andre end dem selv.

De unge skribenter har med andre ord været gennem hele den kreative proces, en forfatter gennemgår, før skriverierne bliver til skønlitteratur. Og nu er eleverne klar til at udgive antologien ”Struer Ungdoms Sløvsind”, et litterært portræt af livet i Struer Kommune set gennem ungdommens sanseapparat

Antologien bliver offentliggjort ved en reception med taler og oplæsning af eleverne selv fredag den 24. maj kl. 19.30 i Lydens Have som en del af arrangementet Teens Festival.

Et unikt og ærligt blik på Struer Kommune
Ideen til bogprojektet er opstået mellem Struer Statsgymnasium og Struer Kommune, som begge så en idé i at give forfatterspirerne det benspænd, at teksterne skulle tage udgangspunkt i oplevelser i Struer Kommune. Gymnasiet har stået for forløbet og undervisningen, mens kommunen har sørget for, at bogen bliver udgivet og får en officiel lancering.
Formand Lars Møller Pedersen fra Kultur- og Fritidsudvalget fortæller, at udvalget så en styrke for kommunen i at lade de unge fortælle om ungdomslivet i Struer anno 2019 i en litterær form.
”De unge forfattere giver os et helt unikt og ærligt blik på livet i Struer Kommune. Vi vil hele tiden gerne blive bedre til at forstå de unge og – gennem dem – det sted, vi bor. Det giver denne bog mulighed for. Jeg håber, at de unge forfattere til gengæld mærker, at vi fra kommunens side værdsætter dem som en stor ressource og giver kommunens skrivetalenter fortjent opmærksomhed ved at udgive denne bog. Jeg synes det er et fantastisk projekt at kunne være med til at realisere og jeg glæder mig til receptionen,” siger Lars Møller Pedersen.

Rektor for Struer Statsgymnasium, Mads Brinkmann, ser også frem til lanceringen af bogen.
”Jeg mener det er samskabelse i sin bedste form, når en kommune, der tager de unge seriøst, og et gymnasium med nogle dygtige og engagerede elever går sammen om et bogprojekt som dette. Kommunen får en unik mulighed for at fornemme, hvordan unge tænker om livet i Struer i 2019, men ikke mindst de unge selv får en masse læring ud af det, når Struer Kommune støtter og udgiver deres litterære arbejde på denne måde,” siger Mads Brinkmann.

Struer Ungdoms Sløvsind
Antologien giver læseren 86 siders levet ungdomsliv skrevet og illustreret af elever i Kulturklubben på Struer Statsgymnasium. Kulturklubben er et såkaldt ekstra-curriculært forløb – et undervisningstilbud uden for det almindelige skema, hvor eleverne deltager efter interesse og personlige ambitioner.

Bogen ”Struer Ungdoms Sløvsind” er en samling af ti elevers tekster om ungdomsliv i Struer Kommune. Teksterne er illustreret af to af eleverne – Heidi Johansen og Jonatan Rønsholdt. Eleverne er undervejs i forløbet blevet inspireret af forfatter Marianne Jørgensen og vejledt af gymnasiets dansklærere Christina Wisbech Liebum og Majurran Veethividangan.

”Struer Ungdoms Sløvsind” bliver ikke sat til salg, men bliver trykt til eleverne og andre parter i projektetm men vil også kunne lånes på Struer Bibliotek eller læses på Struer Museum.

I antologien kan du læse:
Måger, blæsevejr og søndagsbilister af Amanda Gasberg Døj
Struer er: af Anna Kathrine Ploug Sørensen
At være flyttet til Struer, Vestjylland af Charlotte Otkjær Sørensen
En by man ikke kan tisse fra af Anna Søndergaard Gundtoft
Struer af Heidi Maria Johansen
Mit hjem, min by, min vejviser af Heidi Maria Johansen
DEN SIDSTE MAKREL af Jonatan Rønsholdt
Hjem, kære hjem af Marianne Maul
FEM ER ET GODT TAL, BORTSET FRA NÅR MAN SKAL DANNE PAR
af Luna Isabella Dolcerocca
Begivenheder i Struer og omegn af Maibrit Elin Grandal Sognstrup
Guide over Struer af Maibrit Elin Grandal Sognstrup
Året drejer som et hjul af Nora Wærn von Holstein-Rathlou

Kontakt
Formand Lars Møller Pedersen, Kultur- og Fritidsudvalget i Struer Kommune,
Tlf. 60 75 74 29 / lmp@struer.dk
Rektor Mads Brinkmann, Struer Statsgymnasium, tlf. 24 27 69 20 / mbp@stgym.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Christian Møller Nielsen, Struer Kommune,
40 83 77 87 / cmn@struer.dk
17
maj
foto
Årets første IB student: Mischa Wehlast Honoré
Fælles billede fra venstre: Mischa Wehlast Honoré, Julie Nørholm Thomsen, Caroline Würtz Gammelmark og Summer Louise Graham
Tillykke til de nye studenter!
Kontakt

Struer Statsgymnasium
Jyllandsgade 2, DK-7600 Struer
Tlf. 97 854300
struer-statsgym@stgym.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag - onsdag 07:30 - 16:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 14:00
ean-nr.: 5798000558236
CVR.nr. 29548358